กระทรวงแรงงาน ก.แรงงาน ลงพื้นที่กิจกรรมจิตอาสาบริการประชาชน 5 จุดทั่วกรุง

กระทรวงแรงงานก.แรงงาน จัดกิจกรรมจิตอาสาบริการประชาชนให้บริการจัดหางานเคลื่อนที่ แนะแนวอาชีพ ให้คำปรึกษาด้านแรงงาน  รับสมัครผู้ประกันตนตามมาตรา40 บริการตรวจสุขภาพ และบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันพ่อแห่งชาตินายสุชาติกระทรวงแรงงานต่างประเทศ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน และผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่กิจกรรมจิตอาสาบริการประชาชนของกระทรวงแรงงาน เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 ณ ท้องสนามหลวงกระทรวงแรงงาน ดินแดง