อุบัติเหตุปิดศูนย์ 7 วันอันตราย

วันอันตรายผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้องประชุมสระกำแพงใหญ่ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ นายสำรวย เกษกุล ผวจ.ศรีสะเกษ ได้เป็นประธานในการประชุมศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 ซึ่งส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้รายงานผลการปฏิบัติงาน ปัญหาซิ่งมอเตอร์ไซค์ อุปสรรค

อุบัติเหตุ สรุปอุบัติเหตุ 7 วันอันตรายช่วงปีใหม่ 2566 รวม 2 วันเสียชีวิต 85 ราย เจ็บ 714

31 ธ.ค.2565 – ที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน อุบัติเหตรถยนต์ล่าสุด 2565 โดยนายโชตินรินทร์ เกิดสม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะประธานการประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปี เปิดเผยว่า ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2566 โดยกรมป้องกันและบรรเทา